24 augustus 2013
Numaga en de circulaire economie

Numaga Advies & Projectmanagement werkt volgens het principe van de circulaire economie, ook wel de ‘cradle to cradle’ filosofie genoemd. In al onze diensten staat deze toekomstbestendige filosofie centraal.

 

Circulaire economie is een methode die helpt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en de waardevernietiging te minimaliseren.  In een lineaire economie worden grondstoffen omgezet in producten, die na verbruik vernietigd worden als waardeloze afvalstof. Bij de circulaire economie wordt er al vanaf ontwerpstadium rekening mee gehouden dat de gebruikte grondstoffen later opnieuw verwerkt moeten kunnen worden. Omdat er zo minder nieuwe grondstoffen nodig zijn en de hoeveelheid afval wordt beperkt, zorgt de circulaire economie voor minder vervuiling van het milieu en een lager energiegebruik.

 

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. In de biologische kringloop vloeien reststoffen na een cascade van verbruik veilig terug in de natuur. Bij de technische kringloop zijn product(onderdelen) zo ontworpen en vermarkt dat deze op den duur op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden.

 

De economische waarde van de product(onderdelen) en toegepaste grondstoffen blijft zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’. Numaga onderstreept het belang van deze centrale gedachte achter deze ‘cradle to cradle’ filosofie (van wieg tot wieg). Het nuttig inzetten van gebruikte materialen dient een groot maatschappelijk en economisch belang.

 

Het beeldmerk van Numaga verbeeldt daarom niet voor niets een oneindige levenscyclus. Numaga kijkt verder dan het hier en nu, en is helemaal klaar voor de toekomst. Dankzij een verfrissende blik en aanpak helpen wij onze klanten van A tot Z met het succesvol toepassen van de circulaire economie in de dagelijkse praktijk. 

24 augustus 2013 Numaga en de circulaire economie
Numaga Advies & Projectmanagement werkt volgens het principe van de circulaire economie, ook wel de ‘cradle to crad...
Lees meer...

Archief actueel

23 augustus 2013 Nieuwe website