Projectmanagement

Ontbreekt bij uw organisatie de tijd, capaciteit of specifieke kennis voor de voorbereiding, begeleiding of nazorg van uw project? Numaga Advies & Projectmanagement ontzorgt en neemt de verantwoordelijkheid graag van u over. Numaga helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers vooruit dankzij onafhankelijk en adequaat projectmanagement.

 

Projectmanagement door Numaga richt zich op het proces van A tot Z: van het organiseren, voorbereiden, beheersen, contracteren, plannen en uitvoeren tot aan het afronden van het projectresultaat.

 

Projectmatig werken vraagt om extra aandacht van organisaties. Veranderingen in de organisatie, een terugtrekkende overheid en de ambitie de organisatie te verbeteren, verlangen extra inspanningen die vaak nieuw, eenmalig en tijdelijk van aard zijn. Het aansturen van een groep mensen uit verschillende functies vergt kennis en ervaring. Bij Numaga vindt u die expertise.

 

Een projectmatige aanpak biedt voor u meerdere voordelen. Het gehele proces wordt beter beheersbaar. Activiteiten worden gestructureerd en geborgd dankzij mijlpalen, activiteitenschema’s, procesbeschrijvingen enzovoort. Numaga maakt specifieke projectrisico’s, bijvoorbeeld overschrijding van de planning in tijd of andere contractuele risico’s, inzichtelijk en beheersbaar. 

 

Numaga helpt bij het beheersen van deze risico’s door deze tijdig te signaleren. Onze opdrachtgever houdt zelf de regie in handen. Numaga neemt daarbij personeelszorg uit handen. Makkelijk, betrouwbaar én kostenefficiënt: ook voor kleine organisaties.

Neem contact op