De kernactiviteiten van Numaga

  • Advies
  • Projectmanagement
  • Verhuur, detachering en bemiddeling

 

Numaga Advies & Projectmanagement heeft een verfrissende blik en aanpak op het gebied van milieu, grondstoffen, reststoffen, delfstoffen, civiele techniek, logistiek en omgevingsmanagement.

Neem contact op
De kernactiviteiten van Numaga
 

Over Numaga

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze opdrachtgevers. Omdat wij flexibel en praktisch zijn ingesteld kunt u bij ons rekenen op snelle en adequate hulp. Onze diensten bieden wij aan op iedere gewenste locatie.

Over Numaga Meer informatie

Advies

Numaga Advies & Projectmanagement ondersteunt en adviseert u op het gebied van:

  • Civiele techniek
  • Milieuprojecten
  • Delfstoffen
  • Logistieke projecten
  • Omgevingsmanagement

Advies Meer informatie

Projectmanagement

Ontbreekt bij uw organisatie de tijd, capaciteit of specifieke kennis voor de voorbereiding, begeleiding of nazorg van uw project? Numaga Advies & Projectmanagement ontzorgt en neemt de verantwoordelijkheid graag van u over.

Projectmanagement Meer informatie

Verhuur en detachering

Numaga Advies & Projectmanagement bemiddelt tussen technische professionals en opdrachtgevers in diverse werkgebieden binnen het werken in de openbare ruimte.

Verhuur en detachering Meer informatie